Tin nóng
Ngày 04/05/2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
Ngày 19/03/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 9/02/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 07/01/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 25/09/2014, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
Ngày 16/9/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 25/8/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 25/6/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 21/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 11/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 24/3/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Về việc Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
Ngày 20/02/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 25/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 09/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 30/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Thành công trong việc điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính của lạm phát
Ngày 24/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký: