Tin nóng
13.12.2013
Chiều 12/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, qua nửa nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khá cao (11,84%) so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, từ 25,8 triệu đồng năm 2010 lên 42,5 triệu đồng năm 2012, tăng 64,7%. Sản xuất lương thực tăng cao, năm 2012 đạt 4,3 triệu tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 540.000 tấn, nhiều năm liền đứng đầu cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn tăng khá, năm 2012 đạt 4.406 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2010. Lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện một bước, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm từ 8,84% năm 2010 xuống còn 5,73% năm 2012. Công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, văn hóa, an sinh xã hội được chú trọng, có chuyển biến tiến bộ.

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo. Triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt một số kết quả bước đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, tỉnh Kiên Giang còn một số hạn chế như: kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu, chưa phát huy được lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch…Là tỉnh sản xuất lúa gạo, thủy sản đứng đầu cả nước nhưng thu nhập của người nông dân còn thấp và đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Chất lượng giáo dục, đào tạo còn thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang trong nửa nhiệm kỳ Đại hội vừa qua. Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả trên có ý nghĩa rất quan trọng, là động lực thúc đẩy Kiên Giang tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế của tỉnh như đã nêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tiềm năng, lợi thế, vị trí quan trọng của tỉnh, nỗ lực, quyết tâm, động viên toàn đảng, toàn dân thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, tạo sự phát triển bứt phá mạnh hơn.

Để làm được điều đó, tỉnh cần rà soát quy hoạch tổng thể; tìm ra khâu đột phá để đầu tư phát triển. Coi trọng chủ lực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, khai thác hợp lý, hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn báo cáo kết quả thực hiện sau nửa nhiệm kỳ Đại hội - Ảnh: HH


Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh khai thác hợp lý, có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, kinh tế biển, du lịch. Thực hiện quyết liệt các biện pháp huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển; tăng cường liên kết vùng, hợp tác chặt chẽ và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Tập trung đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi, nhất là các đường huyết mạnh, xung yếu. Chủ động tập trung làm ráo riết, quyết liệt hơn để đưa Phú Quốc sớm trở thành đặc khu hành chính - kinh tế.

Là tỉnh có biên giới đất liền và hải đảo, tỉnh cần tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, cần chủ động nắm vững tình hình an ninh, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về các kiến nghị của tỉnh Kiên Giang, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương quy hoạch vùng sản xuất lương thực trọng điểm quốc gia gồm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực lớn; đồng ý chủ trương thành lập đặc khu hành chính – kinh tế Phú Quốc. Các kế hoạch cụ thể, Bộ Chính trị giao tỉnh Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thực hiện./.

Hiền Hòa

Số lần đọc: 1745
ĐCSVN
Tin liên quan