Tin nóng
08.06.2014
ừ ngày 04 đến ngày 05/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dựa trên kết quả giai đoạn 2011-2015” đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn về tiêu chí đánh giá Chương trình Đầu tư công” tại Phú Quốc, đây là dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam.
Hội thảo - Ảnh: XL

Hội thảo nhằm mục đích tham vấn cán bộ phụ trách hoặc có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực lập, thẩm định, quản lý các chương trình dự án đầu tư công tại các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long về khung, tiêu chí đánh giá đầu tư công. Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ông: Ramesh Adhikari, Vũ Cương, Đỗ Hồng Đức thành viên Ban soạn thảo tiêu chí đánh giá Chương trình Đầu tư công và đại diện các Phòng chuyên môn của các sở, ban ngành: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng UBND thuộc của các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, Bà Rịa Vùng Tàu, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe thành viên Ban soạn thảo trình bày và giới thiệu về khung đánh giá, mục tiêu, mục đích, nội dung và quy trình lựa chọn dự án (thẩm định dự án), hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu; mục tiêu, mục đích, nội dung và quy trình đánh giá giữa kỳ Chương trình/Dự án đầu tư công. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá Chương trình Đầu tư công được trình bày tại Hội thảo các đại biểu đều thống nhất và đánh giá cao sự cần thiết của việc xây dựng và dự kiến ban hành các tiêu chí đánh giá đầu tư công để áp dụng rộng rãi trên phạm vi cả nước, đồng thời cũng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng nhóm dự án, phù hợp với thực tiễn Việt Nam nhằm góp phần sử dụng công cụ đầu tư công như thế nào để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, để không sa vào “cái bẫy” của đầu tư công, đó là đầu tư không hiệu quả, tạo ra gánh nặng nợ công chồng chất và lâm vào khủng hoảng như một số nước trên thế giới.

Kết thúc Hội thảo, đại diện Ban soạn thảo các tiêu chí đánh giá đầu tư công ông Ramesh Adhikari  đã chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến quý báu và bổ ích từ các chuyên gia, những cán bộ phụ trách có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực lập, thẩm định, quản lý các chương trình dự án đầu tư công tại Hội thảo và ông hứa sẽ xem xét, tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa hoàn chỉnh các nội dung của khung đánh giá nêu trên./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 1810
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan