Tin nóng
05.05.2017
Sáng 07 giờ 30 phút, ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Ông Trần Đình Lương - Cục Phó Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền - Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, tập huấn tại Hội nghị. Đại diện lãnh đạo và những đồng chí phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.
Toàn cảnh Hội nghị

Điều 3. Giải thích từ ngữ của Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, theo đó, Chứng thư số nghĩa là: Một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp; Chữ ký số nghĩa là: Một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác…
Mục đích là để xác thực, bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước; hạ tầng chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đã và đang sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chứng thực đảm bảo an toàn, tin cậy cho các giao dịch trên mạng máy tính các cơ quan Đảng, Nhà nước; Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng là tổ chức duy nhất cung cấp các dịch vụ chứng thực cho các cơ quan thuộc hệ thống trính trị; hành lang pháp lý của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đã được xây dựng tạo sự tin cậy và cơ sở vững chắc cho hoạt động toàn hệ thống./.

Thiên Đăng

Số lần đọc: 3948
Website Kiên Giang
Tin liên quan