Tin nóng
27.09.2013
Sáng ngày 25-9-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

 

Đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an đến dự và chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và các huyện, thị, thành phố tham dự (ảnh).

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 34, ngày 04-7-2008 “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt; đổi mới về nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã tác động tích cực đến việc nâng cao ý thức trong cán bộ và nhân dân hiểu về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy; huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng tham gia đấu tranh mạnh với bọn tội phạm ma túy; xác lập và triệt phá được nhiều chuyên án về ma túy; quản lý chặt đối tượng nghiện ma túy. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS của tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh); tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, kết hợp chỉ đạo mở các cao điểm phòng, chống ma túy. Trong chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm đều gắn với kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy và việc đảng viên quản lý người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) không vi phạm pháp luật về ma túy, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; đã phát hiện, khởi tổ 01 trường hợp cán bộ phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm điểm, phê bình 8 cán bộ, đảng viên có vợ, chồng hoặc con vi phạm pháp luật về ma túy,… Các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy; vận động mọi người tích cực tham gia, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy, hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Các nội dung phòng, chống ma túy được truyên truyền rộng rãi đến các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, trong đó tập trung tuyên truyền đến cơ sở và các địa bàn trọng điểm; lồng ghép giữa tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội với việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống ma túy… Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh niên” và Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội”; dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”. Kịp thời phát hiện nhân rộng, khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm ma túy. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và phòng, chống HIV/AIDS các cấp./.

Quốc Tuấn

 

Số lần đọc: 1841
Theo KienGiang.gov.vn
Tin liên quan