Tin nóng
22.12.2017
Ngày 11/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Giồng Riềng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương.
Đoàn công tác của tỉnh làm việc với UBND huyện Giồng Riềng.

Trong những tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng UBND huyện Giồng Riềng đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá. Giá trị sản xuất 9.503 tỷ 610 triệu đồng, đạt 107,88% kế hoạch. Các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước hoàn chỉnh và phát huy tác dụng, góp phần giảm chi phí, đem lại lợi nhuận cao cho người sản xuất. Đàn gia súc, gia cầm ổn định; diện tích trồng rau - màu đạt cao so kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt việc nạo vét thủy lợi lớn, xây dựng cống đập, trạm bơm điện phục vụ sản xuất. Hợp tác xã thành lập vượt kế hoạch; nhiều đơn vị kinh tế tập thể được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, có phương án sản xuất tốt, góp vốn nạo vét thủy lợi nội đồng, gia cố bờ bao, mua mô tơ điện bơm tát tập thể nên giảm chi phí sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiến độ xây dựng cơ bản khối lượng hoàn thành, thu ngân sách đạt cao.
Các mặt giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT quốc gia đạt cao. Hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố xây dựng và phát triển, từng bước đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Tình hình an ninh chính trị ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt (số vụ, người chết và bị thương); trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ phá án đạt cao. Công tác thanh tra thực hiện có hiệu quả, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình trong dư luận, xử lý kịp thời, góp phần tạo lòng tin trong cán bộ và Nhân dân. Bộ máy cán bộ quản lý nhà nước tiếp tục được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, lề lối làm việc từng bước được đổi mới.
Với tỷ trọng khu vực chiếm cao trong cơ cấu nền kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu lãnh đạo huyện Giồng Riềng tiếp tục xác định nông nghiệp vẫn là chủ lực của huyện, do đó cần phải quy hoạch lại theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh căn cứ theo tiểu vùng, điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Tập trung đầu tư hạ tầng phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu quy hoạch vùng lúa chất lượng cao và nghiên cứu chuyển cây lúa sang cây công nghiệp ngắn ngày; điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, chuyển đổi một phần qua cây ăn trái kết hợp với du lịch vườn nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho người nông dân. Nhân rộng các mô hình thủy sản có hiệu quả. Đa dạng hóa các sản phẩm trong nông nghiệp, không chỉ tập trung cho cây lúa. Tập trung phát triển hợp tác xã kiểu mới. Rà soát, kiện toàn các hợp tác xã, nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên vụ lúa Đông Xuân. Rà soát sắp xếp xây dựng lại mạng lưới trường, lớp học, giảm điểm lẻ, tập trung trường đạt chuẩn cho phù hợp với tình hình phát triển. Chuẩn bị tốt cho tết Nguyên đán, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tăng cường quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng và các thành viên đoàn công tác cũng đã cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung của huyện và mở rộng Tỉnh lộ 963B đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 1697
Website Kiên Giang
Tin liên quan