Tin nóng
21.01.2014
Trong 2 ngày 20 và 21-01-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quát triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy và tương đương. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nêu rõ mục đích và yêu cầu của việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI): Là trách nhiệm của mọi đảng viên, tổ chức và cấp ủy Đảng. Cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là nắm vững những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy Đảng cần xác định nội dung cần nắm vững trong các Nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu trên hội trường với thảo luận, tự nghiên cứu là chính. Khuyến khích các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XI), các chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Hướng dẫn số 101, ngày 15-01-2014 của Tỉnh ủy về triển khai, quát triệt Nghị quyết Trung ương 8 và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Trung ương 8 và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung cơ bản sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

Sau hội nghị, các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai học tập Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình; phân công các đồng chí trong cấp ủy làm báo cáo viên trực tiếp triển khai./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1953
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan