Tin nóng
05.04.2018
Sáng 30-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc để nghe báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình công tác quý II-2018 (ảnh). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

 Theo Huyện ủy Phú Quốc, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã đồng tâm hiệp lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên và cấp mình. Đồng thời tổ chức thực hiện đạt những kết quả quan trọng, đạt và vượt 22/34 chỉ tiêu nghị quyết. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, có chuyển biển tiến bộ trên nhiều mặt. Các cấp ủy đảng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong thực hiện có xác định được nhiệm vụ trọng tâm, không dàn trải, từ đó hiệu quả một số lĩnh vực nâng lên rõ rệt. Nhiều công trình, dự án phối hợp thực hiện hoàn thành đã đưa vào khai thác, sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã thực hiện xong 9/14, đang triển khai 3/14 chương trình, dự án trọng điểm. 

      Huyện tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, ổn định tình hình, chú trọng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ coi trọng công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị. Kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng khá và giữ ổn định; tổng giá trị sản xuất tăng 40,73% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân hàng năm tăng trên 12%. Thu ngân sách, khách du lịch vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiều năm liền. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2018, có 1,6 triệu lượt khách du lịch đến Phú Quốc. Văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt như các chương trình quốc gia về y tế, giáo dục, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, xây dựng các công trình văn hóa, xây dựng giao thông nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh... An ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững, tạo môi trường thuận lợi, an toàn đầu tư và khách du lịch.

      Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, qua nửa nhiệm kỳ, Phú Quốc đạt được khá toàn diện trên các mặt, đóng góp lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể như kinh tế tăng trưởng cao. Một số lĩnh vực thế mạnh được tập trung khai thác tốt. Thu hút khách du lịch tăng cao. Thu ngân sách tăng gấp 5 lần so với đầu nhiệm kỳ, thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt cao. Nhiều công trình hạ tầng, công trình đầu tư lớn được đầu tư, xây dựng ở Phú Quốc. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo thấp. Quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo được tăng cường, cố gắng trong đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Về xây dựng hệ thống chính trị, huyện tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ... 

      Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, Phú Quốc có nhiều tiềm năng phát triển và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Do đó việc phát triển tốt Phú Quốc vững mạnh sẽ góp phần phát triển chung của tỉnh và cả nước. Quá trình phát triển sắp tới sẽ phát sinh nhiều thách thức, khó khăn, huyện cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, tập trung giải quyết có hiệu quả, đúng pháp luật, giữ cho được kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra điểm nóng. Để làm được việc này, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy Phú Quốc phải có quyết tâm chính trị cao, từng đồng chí phải thấy được trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ, yêu cầu mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải vững vàng về tư tưởng, đi đầu trong thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị với quyết tâm cao.  

      Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh. Trong công tác tổ chức cán bộ, huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy tăng cường quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo dục nâng lên tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác quy hoạch, rà soát đội ngũ cán bộ. Phú Quốc cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nắm tính hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm các lĩnh lực nóng của Phú Quốc, qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm...

      Trong quản lý nhà nước, đồng chí đề nghị nâng lên hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; tiếp tục cải cách hành chính, đi đôi với nâng lên ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Huyện cần quản lý cho được đất đai, xử lý nghiêm việc bao chiếm, chuyển nhượng đất trái phép, quản lý rừng quốc gia, rừng phòng hộ, kiên quyết xử lý bao chiếm, phá rừng, cần thiết phải xử lý hình sự; quản lý xây dựng trái phép, không phép, quản lý môi trường. Trong phát triển kinh tế, Phú Quốc tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, quan tâm ổn định tái định cư cho dân.../.


Tin và ảnh: Tây Hồ

 

Số lần đọc: 2799
WebSite Kiên Giang
Tin liên quan