Tin nóng
17.03.2016
Sáng ngày 11/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị (trực tuyến) Tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị, cùng tham dự tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo: các sở, ban ngành tỉnh, các trường cao đẳng trên địa bàn, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành thuộc các sở, ngành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31/01/2016 giá trị khối lượng hoàn thành là 4.487.165 triệu đồng, bằng 89,56% kế hoạch và giá trị giải ngân đến 4.340.860 triệu đồng, bằng 86,64% kế hoạch. Riêng 02 tháng đầu năm 2016, giá trị khối lượng hoàn thành đạt 747,159 tỷ đồng, đạt 19,88% kế hoạch và tăng 1,5% so với cùng kỳ; giá trị cấp phát 482,635 tỷ đồng, đạt 12,84% kế hoạch và tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2015 về công tác xây dựng cơ bản của tỉnh, đạt được những kết quả đó là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự nổ lực và phấn đấu của các sở, ngành và địa phương, các chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn cũng lưu ý các ngành và địa phương cũng cần phải khắc phục những tồn tại và hạn chế trong năm qua, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất việc giải ngân các nguồn vốn, để thực hiện tốt hơn nữa công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 nhằm tạo bước chuyển quan trọng ngay từ những quý đầu, trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo đầu tư các công trình dự án đầu tư các bệnh viện, các công trình phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2016. Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng và tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo. Do đó, yêu cầu các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ và giải ngân vốn đạt kế hoạch. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư trong giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định, nhất là vai trò của các Ban quản lý dự án. Các Ban quản lý cần tăng cường kiểm tra thực tế tại hiện trường để theo dõi tiến độ, chất lượng và kịp thời chấn chỉnh những yếu kém trong đầu tư xây dựng cơ bản, nâng lên chất lượng quản lý các công trình. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm hợp đồng; chấn chỉnh và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế - dự toán và đấu thầu. Hướng dẫn các ngành và địa phương thực hiện tốt việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2016, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo theo đúng quy định./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 4852
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan