Tin nóng
20.11.2013
Ngày 19-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đã chủ trì hội nghị công bố quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, QHTND có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Toàn bộ hoạt động của Quỹ đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Quỹ được thành lập nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống Hội đối với công tác xây dựng, quản lý, điều hành QHTND và hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân. Trong đó tập trung xây dựng QHTND phát triển bền vững, trở thành công cụ, điều kiện quan trọng để Hội trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, hướng tới đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, tham gia thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở nông thôn, góp phần đạt một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020 và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Quỹ có chức năng hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xoá đói giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn.

Quỹ còn có chức năng tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

QHTND hoạt động trên nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn, phát tirển vốn và bù đắp chi phí quản lý. Ban điều hành tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Quỹ, cũng như phải tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng.

Ông Lâm Hoàng Sa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết thêm vốn cho hoạt động của QHTND được huy động hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, như: Ngân sách cấp, vận động cán bộ, hội viên nông dân, tiếp nhận tài trợ, vốn uỷ thác của Nhà nước, vốn tự bổ sung hàng năm và các nguồn hợp pháp theo quy định hiện hành. Về vốn ngân sách, giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh sẽ hỗ trợ bảy tỉ đồng, giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục hỗ trợ năm tỉ đồng, ngoài ra đề xuất Trung ương Hội Nông dân đối ứng thêm bảy tỉ đồng.

Đối tượng của QHTND là các hộ nông dân tự nguyện tham gia tổ hợp tác, nhóm nông dân, câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trang trại, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã có ký hợp đồng với Hội Nông dân…

Hoài Anh

Số lần đọc: 2047
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan