Tin nóng
26.02.2024
Tháng Hai hàng hóa vận chuyển ước tính 1,42 triệu tấn, tăng 14,29% so tháng trước và tăng 16,63% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 121,467 triệu tấn.km, tăng 13,96% so tháng trước, tăng 16,81% so cùng kỳ.Tính chung 02 tháng, vận tải hàng hóa ước tính 2,662 triệu tấn, đạt 16,72% kế hoạch năm, tăng 3,41% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 228,058 triệu tấn.km, đạt 16,87% kế hoạch năm, tăng 3,56% so cùng kỳ năm trước.
Số lần đọc: 338
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan