Tin nóng
02.10.2023
An ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định và được nâng lên…Điểm sáng của kinh tế trong 9 tháng năm 2023 là sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trên 10,00%, bên cạnh đó các khoản thu ngân sách nhà nước cũng tăng trưởng hơn 25%...
Số lần đọc: 862
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan