Tin nóng
24.08.2023
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước đạt 11.273,24 tỷ đồng, tăng 2,46% so tháng trước, tăng 18,04% so cùng tháng năm trước. Luỹ kế 8 tháng ước tính 88.818,84 tỷ đồng, đạt 75,81% kế hoạch năm, tăng 18,40% so cùng kỳ.
Số lần đọc: 384
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan