Tin nóng
26.01.2024
Ước tính thực hiện tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 01 đạt trên 155 tỷ đồng, đạt 1,55% kế hoạch năm, giảm 79,02% so với tháng trước và tăng 0,82% so với tháng cùng năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh trên 71 tỷ đồng, giảm 87,87% so tháng trước và tăng 0,70% so tháng cùng năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện trên 84 tỷ đồng, giảm 64,47% so tháng trước và tăng 0,92% so tháng cùng năm trước.
Số lần đọc: 324
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan