Tin nóng
25.05.2023
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đạt mức kế hoạch năm khá cao và tăng so cùng kỳ như: Giầy da đạt 43,89%, tăng 21,44%; tôm đông lạnh đạt 49,56%, tăng 14,21%; cá đông lạnh đạt 41,01%, tăng 7,47%, … Nhưng cũng có một số sản phẩm đạt kế hoạch năm còn thấp và giảm so cùng kỳ như: Gạch không nung đạt 28,80%, giảm 67,18%; bia đạt 22,69%, giảm 41,71%; nước mắm đạt 42,08%, giảm 21,29%; Clinker đạt 36,97%, giảm 4,70%, ...
Số lần đọc: 522
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan