Tin nóng
25.10.2023
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười ước đạt 11.155,19 tỷ đồng, tăng 3,06% so tháng trước, tăng 18,01% so cùng tháng năm trước. Luỹ kế 10 tháng ước tính 111.507,97 tỷ đồng, đạt 95,18% kế hoạch năm, tăng 17,60% so cùng kỳ.
Số lần đọc: 639
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan