Tin nóng
26.04.2023
Tháng Tư chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,43% so tháng trước, tăng 3,64% so cùng tháng năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,17%; ngành khai khoáng tăng 4,33%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 1,59%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,02%.
Số lần đọc: 253
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan