Tin nóng
24.11.2023
Kết thúc gieo sạ vụ Thu đông, toàn tỉnh gieo sạ được 85.139 ha , vượt 19,46% kế hoạch và tăng 23,60 % so cùng kỳ năm trước; diện tích lúa thu đông năm nay tăng cao so với diện tích lúa thu đông năm trước do biến động của giá cả lương thực thế giới ở mức cao, một số nước hạn chế xuất khẩu lương thực , giá cả vật tư nông nghiệp ổn định, nông dân trồng lúa đang có lãi cao, đồng thời thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng thêm diện tích lúa Thu đông ở vùng Đồng bàng sông Cửu Long 50.000 ha..
Số lần đọc: 626
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan