Tin nóng
28.06.2024
Ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) đạt trên 38.261 tỷ đồng, bằng 48,87% kế hoạch năm, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 6,37%).
Số lần đọc: 206
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan