Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            Khoản 1 Điều 36 Luật thống kê quy định Thanh tra Thống kê là thanh tra chuyên ngành về thống kê. Thanh tra thống kê có nhiệm vụ:

            - Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Thống kê;

            - Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về Thống kê;

            - Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về Thống kê.

Số lần đọc: 1679
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan