Tin nóng
01.07.2020

Trả lời:

Luật thống kê 2015 quy định có ba hình thức chủ yếu để thu thập thông tin thống kê:

- Điều tra thống kê;

- Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

- Chế độ báo cáo thống kê.

 

Số lần đọc: 662
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan