Tin nóng
26.12.2019

Trả lời:

Thẩm quyền ban hành phân loại thống kê quy định như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực phụ trách không thuộc phân loại thống kê quốc gia.

3. Cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Số lần đọc: 883
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan