Tin nóng
02.12.2020

Trả lời:

Khoản 1 Điều 30 Luật thống kê 2015 quy định điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm:

1. Điều tra thống kê đột xuất khi có thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác;

2. Điều tra thống kê nhằm thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của bộ, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, nhưng không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

3. Điều tra thống kê nhằm thu thập thông tin có tính chất đặc thù phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Số lần đọc: 607
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan