Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

 Điều 15 Luật thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của người thực hiện điều tra thống kê như sau:

- Được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ điều tra thống kê; được hưởng các chế độ đã quy định trong điều tra của nhà nước;

- Thực hiện điều tra theo đúng phương án điều tra thống kê;

- Phải chịu trách nhiệm về tính khách quan và chính xác của thông tin điều tra, giữ bí mật thông tin theo quy định của Luật thống kê.

Số lần đọc: 1384
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan