Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Điều 2 của Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê bao gồm:

- Cơ quan nhà nước các cấp ( bao gồm cả ba hệ thống lập pháp, hành pháp, tư pháp );

            - Đơn vị sự nghiệp;

            - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề;

            - Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

            - Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp ( chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc );

            - Hợp tác xã;

            - Tổ hợp tác, hộ hoặc cơ sở kinh doanh cá thể;

            - Hộ gia đình và cá nhân;

            - Tổ chức khác của Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài;

            - Tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh Việt Nam, trừ các cơ quan tổ chức và cá nhân được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Số lần đọc: 1460
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan