Tin nóng
07.10.2016

Trả lời:

Quy trình sản xuất thông tin thống kê được xây dựng và áp dụng nhằm: (1) Xác định và mô tả quá trình hoạt động thống kê một cách chặt chẽ; (2) Chuẩn hóa các thuật ngữ trong quy trình; (3) So sánh và đánh dấu mốc quy trình trong nội bộ cơ quan cũng như giữa các cơ quan thống kê; (4) Xác định sự phối hợp giữa các bước trong quy trình; (5) Đưa ra quyết định về hệ thống và phân bổ các nguồn lực của cơ quan.

Quy trình sản xuất thông tin thống kê gồm quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao và quy trình cấp chi tiết sản xuất thông tin thống kê cấp cao.

Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao bao gồm 07 bước sau:

(1) Xác định nhu cầu thông tin;

(2) Chuẩn bị thu thập thông tin;

(3) Thu thập thông tin;

(4) Xử lý thông tin;

(5) Phân tích thông tin;

(6) Phổ biến thông tin;

(7) Lưu trữ thông tin.

Quy trình cấp cao có thể áp dụng linh hoạt đối với từng lĩnh vực, thời gian và không gian cụ thể.

Dưới mỗi cấp cao có quy trình cấp chi tiết cụ thể. Quy trình cấp chi tiết có vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng dữ liệu, thông tin thống kê.

Số lần đọc: 2469
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan