Tin nóng
25.01.2019

Trả lời:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm:

1. Những chỉ tiêu thống kê mà hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh có phân tổ đến cấp huyện.

2. Những chỉ tiêu thống kê phục vụ riêng yêu cầu quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện phù hợp với mục tiêu chung của cấp tỉnh mà chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

Số lần đọc: 1228
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan