Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Quyền và nghĩa vụ của người làm công tác thống kê được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33 Luật thống kê, bao gồm:

- Người làm công tác thống kê độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.

- Người làm công tác thống kê có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công.

 

Số lần đọc: 1598
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan