Tin nóng
29.10.2019

Trả lời:

1. Phân loại thống kê được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước, làm căn cứ để thống nhất sử dụng trong quản lý nhà nước.

2. Việc xây dựng phân loại thống kê phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

- Bảo đảm đầy đủ về nội dung, phạm vi của tổng thể;

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tính hệ thống và tương thích giữa các phân loại thống kê;

- Bảo đảm so sánh quốc tế;

- Bảo đảm tính khả thi.

Số lần đọc: 933
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan