Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Điều 6 Luật thống kê quy định các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê:

1. không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê;

2. Khai man thông tin; báo cáo, công bố thông tin thống kê sai sự thật; ép buộc người khác khai man thông tin, báo cáo, công bố thông tin thống kê sai sự thật;

3. Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó;

4. Quyết định điều tra, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái với quy định của pháp luật;

5. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về thống kê.

Số lần đọc: 2094
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan