Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            Điều 27 Luật thống kê quy định những thông tin thống kê phải được giữ bí mật bao gồm:

            1. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của thừng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố;

            2. Những thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Số lần đọc: 1820
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan