Tin nóng
05.05.2017

Trả lời:

Điều 67 Luật thống kê 2015 quy định phạm vi của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước như sau:

1. Thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thông tin thống kê phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân hoặc của tổ chức, cá nhân khác.

2. Thực hiện hoạt động dịch vụ thống kê.

Số lần đọc: 1360
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan