Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            Điều tra thống kê được tiến hành trong các trường hợp sau:

            1. Điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê từ các tổ chức không phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

            2. Điều tra thống kê để bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

            3. Điều tra thống kê để thu thập những thông tin từ hộ hoặc cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân dân cư;

            4. Điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất.

            Như vậy, trong trường hợp thứ hai và thứ tư nêu trên thì một tổ chức có thể vừa là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo, vừa là đối tượng thực hiện được điều tra thống kê khi cần bổ sung thông tin hoặc khi có nhu cầu đột xuất.

Số lần đọc: 1556
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan