Tin nóng
10.05.2018

Trả lời:

 Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm:

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia do hệ thống tổ chức thống kê tập trung thực hiện;

2. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành được phân công thực hiện.

Số lần đọc: 1165
Cục Thống Kê Kiên Giang
Tin liên quan