Tin nóng
07.11.2018

Trả lời:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm:

1. Những chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có phân tổ đến cấp tỉnh.

2. Những chỉ tiêu thống kê phục vụ riêng yêu cầu quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với mục tiêu chung mà chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

 

Số lần đọc: 1060
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan