Tin nóng
04.12.2017

Trả lời:

Điều 12 Luật thống kê 2015 quy định hệ thống thông tin thống kê nhà nước được xây dựng để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các cấp, gồm:

1. Hệ thống thông tin thống kê quốc gia;

2. Hệ thống thông tin thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước;

3. Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh;

4. Hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.

Số lần đọc: 1095
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan