Tin nóng
28.11.2016

Trả lời:

Khoản 7 Điều 3 Luật thống kê 2015 quy định: Dữ liệu thống kê gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính để hình thành thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu.

Số lần đọc: 1258
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan