Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Khoản 2 Điều 3 Luật thống kê quy định: "Thông tin thống kê là sản phẩm của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó".

Số lần đọc: 1566
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan