Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê hiện hành của Nhà nước;

- Gửi báo cáo tài chính cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của đơn vị.

Số lần đọc: 1478
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan