Tin nóng
27.05.2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị với nội dung rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Bà Ngô Thị Kiều Quyên, Phó Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh đồng chủ trị Hội nghị, địa điểm Hội nghị tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ban, ngành trong tỉnh theo thành phần Giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị với nội dung rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Bà Ngô Thị Kiều Quyên, Phó Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh đồng chủ trị Hội nghị, địa điểm Hội nghị tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ban, ngành trong tỉnh theo thành phần Giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê: Ông Đỗ Huy Công nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội là một trong những hoạt động quan trọng để các cơ quan chuyên môn của tỉnh đánh giá, thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng kỳ nhất định. Việc rà soát, thống kê và ước tính thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm một cách chính xác, đầy đủ, khách quan là cơ sở để có phương hướng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành trong 6 tháng cuối năm, nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu tăng trưởng và Kế hoạch cả năm đã đề ra.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2024). Tại Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu các ngành thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước tính 5 tháng đầu năm, nhận định, đánh giá khả năng thực hiện 6 tháng đầu năm, dự báo khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm. Bên cạnh, một số chỉ tiêu đạt và vượt Kế hoạch thì các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc của các ngành về các chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt và phân tích các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để phấn đấu đạt được mục tiêu Kế hoạch đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đã thảo luận các nội dung trọng tâm, nghiêm túc và đi đến thống nhất nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc quản lý nhà nước của các ngành.

Kết thúc thảo luận, Chủ trì Hội nghị đã kết luận những chỉ tiêu đã được thống nhất cao, đồng thời yêu cầu các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu ước tính 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm đã được Hội nghị thống nhất đánh giá, dự báo, hoàn thiện báo cáo gửi các cơ quan tham mưu tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, chất lượng. Hội nghị đã kết thúc, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đã đề ra./.

 

Số lần đọc: 144
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan