Tin nóng
18.03.2024
Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2024, Cục Thống kê Kiên Giang đã kết nối trực tuyến “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2024” với Tổng cục Thống kê. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê Kiên Giang, có Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo và chuyên viên phòng thống kê Tổng hợp, phòng thống kê Kinh tế, phòng Thu thập thông tin thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố và công chức phụ trách với tổng số 47 đại biểu tham dự.

Điều tra doanh nghiệp là cuộc điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu, được ban hành theo Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Nội dung cuộc điều tra thu thập một số thông tin thời điểm tại thời điểm ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023 như: thông tin về tài sản, lao động và một số thông tin thời kỳ năm 2023 như kết quả sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư thực hiện; sản lượng sản xuất sản phẩm, tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp,... Số doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra năm nay trên địa bàn tỉnh, được phân bổ trên 15 huyện, thành phố với số lượng mẫu được chọn theo tỷ lệ cơ cấu đúng quy định của phương án điều tra. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn, bắt đầu từ 01/4/2024 đến ngày 30/6/2024. Phương pháp thu thập thông tin bằng hình thức doanh nghiệp tự kê khai trên webform qua sự hướng dẫn của điều tra viên.

                                                       

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe và thảo luận về các nội dung tập huấn như: giới thiệu nội dung Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024; giới thiệu quy trình chọn mẫu điều tra, rà soát và thay mẫu doanh nghiệp năm 2024; giới thiệu nội dung và hướng dẫn điền phiếu 1/DNTB, phiếu 1/DN-Mẫu và phiếu 1/DN-NL trong điều tra doanh nghiệp năm 2024 và hướng dẫn điền các phiếu chuyên ngành; phiếu xuất, nhập khẩu dịch vụ. Giới thiệu chức năng phần mềm quản lý giám sát và điều tra; một số lưu ý trong quá trình kiểm tra dữ liệu vi mô điều tra doanh nghiệp và một số lỗi thường gặp trong kiểm tra biểu tổng hợp của cuộc điều tra.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày. Đây là cuộc điều tra thu thập thông tin với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong việc tính toán một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; các nội dung thông tin thu thập của cuộc điều tra doanh nghiệp khá phức tạp. Vì vậy, yêu cầu chất lượng thông tin thu thập là rất cao, cần phải được quán triệt ngay từ khâu chuẩn bị, tập huấn, chỉ đạo và thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn. Với tinh thần nghiêm túc, toàn bộ đại biểu tham dự tập huấn đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, thống nhất các nghiệp vụ của cuộc điều tra trước khi tiến hành điều tra thu thập thông tin tại địa bàn./.

 

 

Số lần đọc: 209
Tin liên quan