Tin nóng
10.11.2023
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Ông Đỗ Huy Công, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội năm là một trong những hoạt động quan trọng để các ngành có tiếng nói chung, thống nhất ước tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện năm 2023 của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 do Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã đề ra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Giấy mời số 803/GM-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 08/11/2023 tại Hội trường Cục Thống kê đã diễn ra Hội nghị với các Sở, ngành để rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội ước tính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Ông Giang Thanh Khoa, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh đồng chủ trị Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành theo đúng thành phần giấy mời.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Ông Đỗ Huy Công, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội năm là một trong những hoạt động quan trọng để các ngành có tiếng nói chung, thống nhất ước tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện năm 2023 của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 do Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã đề ra.

Toàn cảnh đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 08 và buổi sáng ngày 09 tháng 11 năm 2023). Tại Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu các ngành thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước tính năm, cũng như nhận định, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và phân tích các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá và đi đến thống nhất ước tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc quản lý nhà nước của các ngành. Kết thúc thảo luận, Chủ trì Hội nghị đã kết luận những chỉ tiêu đã được thống nhất cao, đồng thời yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện các chỉ tiêu ước tính năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã được Hội nghị thống nhất đánh giá, dự báo, hoàn thiện báo cáo gửi các cơ quan tham mưu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định. Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng. Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đã đề ra./.

 

Số lần đọc: 61
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan