Tin nóng
13.07.2023
Sáng ngày 07/7/2023, Cục Thống kê Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2023. Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng - Cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo các phòng và lãnh đạo các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố cùng toàn thể công chức các phòng thuộc Cục Thống kê. Tại Hội nghị Ông Nguyễn Trọng Hiền, phó Cục trưởng đã trình bày Báo cáo công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2023 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 07/7/2023, Cục Thống kê Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2023. Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng -  Cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo các phòng và lãnh đạo các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố cùng toàn thể công chức các phòng thuộc Cục Thống kê. Tại Hội nghị Ông Nguyễn Trọng Hiền, phó Cục trưởng đã trình bày Báo cáo công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2023 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ toàn Ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tổng cục Thống kê, của địa phương giao và các nhiệm vụ phát sinh được thực hiện đảm bảo thời gian và chất lượng. Để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước ngành cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận. Qua các ý kiến, hầu hết đều thống nhất với đánh giá về công tác thống kê 6 tháng đầu năm, cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời các cấp lãnh đạo cũng như các ngành trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND tinh và UBND tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cục Thống kê; về Niên giám thống kê cấp huyện theo market do Tổng cục Thống kê biên soạn chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng tịa địa phương, cần nghiên cứu để bổ sung một số chỉ tiêu, một số biểu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng ở địa phương trong thời gian tới.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng nhấn mạnh: Công tác thống kê trong 6 tháng cuối năm sẽ còn không ít khó khăn. Đặc biệt là phải hoàn thành các cuộc điều tra còn lại của năm tương đối nhiều và ước tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý và cả năm 2023, đòi hỏi toàn ngành cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ từ Cục đến Chi cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại trong năm theo kế hoạch một cách hiệu quả nhất./.

Số lần đọc: 221
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan