Tin nóng
19.06.2023
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2023, Cục Thống kê Kiên Giang đã kết nối trực tuyến “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024” với Tổng cục Thống kê. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê Kiên Giang, có Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo và chuyên viên phòng thống kê Tổng hợp, phòng thống kê Kinh tế, phòng Thu thập thông tin thống kê và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, cùng công chức chuyên môn phụ trách với tổng số 45 đại biểu...

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2023, Cục Thống kê Kiên Giang đã kết nối trực tuyến “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024” với Tổng cục Thống kê. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê Kiên Giang, có Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo và chuyên viên phòng thống kê Tổng hợp, phòng thống kê Kinh tế, phòng Thu thập thông tin thống kê và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, cùng công chức chuyên môn phụ trách với tổng số 45 đại biểu. Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi là cuộc điều tra chọn mẫu, được thực hiện theo Quyết định số 314/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 về việc ban hành Phương án điều tra tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi, của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Nội dung cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm thu thập thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu giá trị sản xuất; giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP). Bên cạnh đó, việc điều tra xây dựng mạng lưới và thu thập giá gốc 2024 là bước chuẩn bị rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc chuyển đổi kỳ gốc điều tra giá tiêu dùng năm 2024.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Với quy mô 274 mẫu điều tra là các đơn vị sự nghiệp, vô vị lợi gồm: 180 đơn vị sự nghiệp, 18 đơn vị hiệp hội và 76 cơ sở tôn giáo. Số lượng mẫu được phân bố trên 15 huyện, thành phố trong tỉnh. Từ ngày 20/6/2023, hoàn thành việc rà soát dàn mẫu và bắt đầu từ ngày 01/7/2023 tất cả các điều tra viên tham gia thu thập thông tin tại các địa bàn, đến ngày 30/7/2023 kết thúc thu thập thông tin. Phương pháp thu thập thông tin bằng hai hình thức: Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội tự kê khai trên webform qua sự hướng dẫn của điều tra viên và thu thập trực tiếp tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng phiếu điện tử (Capi) trên thiết bị di động. việc xây dựng mạng lưới và Điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024 cần chuẩn bị rà soát địa bàn, mặt hàng thật tốt. Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Tại Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và thực hành về các nội dung như: Thực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi; thực hành sử dụng phần mềm nhập tin phiếu sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng; thực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024. Đây là hai cuộc điều tra thu thập thông tin với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong việc tính toán một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung và nội dung thông tin khá phức tạp. Vì vậy, yêu cầu chất lượng thông tin thu thập là rất cao, cần phải được quán triệt ngay từ khâu chuẩn bị, tập huấn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cuộc điều tra. Với tinh thần nghiêm túc, toàn bộ đại biểu tham dự tập huấn đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, thảo luận, thống nhất các nghiệp vụ của cuộc điều tra trước khi tiến hành điều tra thu thập thông tin thực địa. Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

 Nguyễn Thị Trang.

Số lần đọc: 287
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan