Tin nóng
03.10.2023
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê; toàn bộ công chức phòng Thống kê Tổng hợp; trưởng phòng, phó trưởng các phòng nghiệp vụ Cục thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố và công chức phụ trách với tổng số 40 đại biểu tham dự...

         Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023, Cục Thống kê Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra nuôi chim yến năm 2023 bằng hình thức trực tiếp. Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê; toàn bộ công chức phòng Thống kê Tổng hợp; trưởng phòng, phó trưởng các phòng nghiệp vụ Cục thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố và công chức phụ trách với tổng số 40 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh đại biểu tham gia hội nghị

          Cuộc điều tra nuôi chim yến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về tình hình nuôi chim yến của doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (hộ) trên địa bàn tỉnh, để có đủ dữ liệu chính xác nhất phục vụ công tác quản lý của cơ quan Nhà nước các cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác. Cuộc điều tra này là cuộc điều tra được thực hiện toàn bộ trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Kiên Hải không có cơ sở nuôi yến) với số lượng lập danh sách gần 3.000 hộ trên toàn tỉnh. Thời gian thu thập thông tin bắt  đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/10/2023, thời kỳ thu thập thông tin là 12 tháng trước thời điểm điều tra (từ tháng 10/2022 đến hết tháng 9/2023), các chỉ tiêu phiếu thu thập thông tin cơ bản như: (1) thông tin về lao động cơ sở nuôi yến; (2) thông tin về diện tích sàn xây dựng cho nuôi yến, số lượng nhà yến; (3) thông tin về tài sản, đầu tư nhà yến; (4) thông tin về thời gian nuôi yến; (5) thông tin về số tháng thu hoạch trong năm; (6) thông tin về sản lượng tổ yến thu hoạch trong 12 tháng qua; (7) thông tin về sản lượng tổ yến bán ra trong 12 tháng qua; (8) doanh thu tổ yến bán ra trong 12 tháng qua và một số thông tin cơ bản khác của cơ sở.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày, để nâng cao chất lượng thông tin thu thập đầu vào, cần phải được quán triệt ngay từ khâu chuẩn bị, tập huấn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát thường xuyên. Tại Hội nghị tập huấn các điều tra viên được trang bị đầy đủ kiến thức và sẵn sàng bước vào giai đoạn thu thập thông tin đảm bảo đúng thời gian và tiến độ theo kế hoạch của tỉnh đề ra./.

 

Số lần đọc: 117
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan