Tin nóng
04.07.2014

- Ngày 30/6/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 643/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Chiến, Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản Thống kê.

- Ngày 03/7/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 654/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Khanh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Số lần đọc: 1658
Theo Tổng cục Thống kê
Tin liên quan