Tin nóng
14.01.2015
Ngày 07/01/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 01/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nghiêm Đình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

- Số 02/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Minh Giang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

- Số 03/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng đối với ông Lục Minh Ái đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Số 04/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nông Đình Hậu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

- Số 05/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hà Thế Đường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

Số lần đọc: 10464
Theo Tổng cục Thống kê
Tin liên quan