Tin nóng
26.01.2024

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 01 năm 2024 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 44,74% so với tháng cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 01 năm 2024 bằng 96,56% so với tháng trước và tăng 9,89% so với tháng cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 01 năm 2024 tăng 0,40% so với tháng trước và bằng 80,73% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 01 năm 2024 tăng 1,39% so với tháng trước và giảm 1,29% so với tháng cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 01 năm 2024

        - Khai Thác đá:                   480 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.459 Tấn

        - Xay xát gạo:                     232.082 Tấn

        - Bột cá:                              8.112 Tấn

        - Bia                                    4.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             260 Ngàn cái

        - Giày da:                            6.285 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.500 M3

        - Xi măng:                           396.300 Tấn

        - Clinker:                             134.200 Tấn

        - Điện thương phẩm:           335.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           186.542 Tấn

        - Nước máy:                        4.560 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 01 năm 2024 đạt 7.343 tỷ đồng tăng 4,47% so với tháng trước và tăng 10,86% so với tháng cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 01 năm 2024 đạt 78,149 triệu USD tăng 1,83% so với tháng trước và tăng 218,60% so với tháng cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 01 năm 2024 đạt 12,808 triệu USD tăng 2,45% so với tháng trước và tăng 10,90% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 01 năm 2024 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 4,36% so với tháng cùng kỳ năm trước./. 

Số lần đọc: 134
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan