Tin nóng
03.01.2014
Ngày 30/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 1399/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông trương Văn Dinh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

- Số 1400/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Mai Văn Khải giữ chức vụ  Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

Số lần đọc: 1684
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan