Tin nóng
25.02.2014
Ngày 20/02/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

 

- Số 84/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Bửu Quang, Phó Cục trưởng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Số 85/QĐ-TCTK giao ông Tạ Thành Nhân, Phó Cục trưởng, giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Số lần đọc: 1634
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan